Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 24. december

† 24. december pred 710

Význam mena: mocná, silná vládkyňa (zast. nem.)

Sv. Irmína sa narodila v Trevíri (Trier) pravdepodobne v polovici 7. storočia. Podľa zmienok v Rímskom martyrológiu bola dcérou kráľa Dagoberta, ktorý bol synom Chlodovika II. Jej dcérou bola sv. Adela, opátka v kláštore v Pfalzeli. V starých nemeckých archívoch sa píše, že Irmína bola veľkou dobrodinkou sv. Vilibrorda, ktorý bol misionárom severoeurópskych krajín. V rokoch 697-698 mu darovala časť dedičstva – park v Echternachu spolu s kostolom a malým kláštorom, ktorý dala vybudovať. V roku 699 mu darovala pozemok blízko Tolbacu, v roku 704 pri Stenhaime a vinicu blízko Trevíra. Po smrti svojho manžela sama založila kláštor v Trevíri a stala sa tam opátkou. Zomrela okolo roku 710.