Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 13. január

* 1157/1158 Huy, Belgicko
† 13. január 1228 tamtiež

Narodila sa v zámožnej rodine v Huy pri Liege v r. 1158. Ešte ako veľmi mladé dievča sa vydala, odišla od svojich rodičov. V priebehu piatich rokov sa jej narodili tri deti, hneď potom ovdovela – ako osemnásťročná. Núdzu o nápadníkov nemala, priťahovala ich jej nezvyčajná situácia, v ktorej sa ocitla. Iveta však nechcela ani jedného z nich. Venovala sa výchove svojich detí, z ktorých dvaja synovia vstúpili k cisterciánom. Neskôr sa rozhodla starať o malomocných a zvestovať im Božiu lásku. Posledných tridsaťšesť rokov svojho života žila ako pustovníčka. Mala veľa mystických zážitkov. Stala sa veľmi známou, pretože na jej príhovor sa stali viaceré zázraky. Podarilo sa jej priviesť svojho otca a jedno zo svojich detí späť k viere. Starostlivo pomáhala mnohým ľuďom, ktorí v húfoch chodili za ňou, prosiac o radu. Zomrela 13. januára 1228.