Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 22. február

* marec 1225, Francúzsko
† 22. február 1270 Longchamp pri Paríži, dnes je tam dostihová dráha a mlyn Bois de Boulogne

Význam mena: Boh je štedrý (hebr.) alebo neporušená, nedotknutá, panna (román. z hebr.)

Sv. Izabela sa narodila v roku 1225 francúzskemu kráľovi Ľudovítovi VIII. a jeho manželke sv. Blanke z Kastílie. Bola mladšou sestrou sv. Ľudovíta IX., taktiež francúzskeho kráľa. Odmietla sobáš s viacerými šľachticmi. Svoj život chcela zasvätiť výlučne Bohu. Slúžila chudobným a chorým. Po smrti svojej matky založila za pomoci svojho brata kráľa a niekoľkých iných ľudí, napr. sv. Bonaventúru, kláštor klarisiek Pokory Preblahoslavenej Panny Márie v Paríži v časti Longchamp. V tomto kláštore sa stala potom opátkou. Žila život modlitby, pokánia, sebazapierania a kontemplácie. Zomrela 22. februára 1270. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Lev X. v roku 1521 ako jednu z prvých klarisiek.