Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. máj

* okolo 1070 Madrid, Španielsko
† okolo 1130 tamtiež

Atribúty: pluh, cepy, kosa, rýľ, ruženec

Patrón roľníkov, zememeračov; pri suchu, za dážď a dobrú úrodu

sv. Izidor, oráč

Sv. Izidor sa narodil okolo roku 1070 v Španielsku pri Madride v rodine chudobného roľníka. Od malička ho rodičia viedli k nábožnosti a poctivému životu. Spolu s nimi už ako chlapec pracoval na poli. Každý deň ráno však najprv zašiel do kostola na svätú omšu. Vždy sa porúčal pod ochranu Pána Ježiša a Panny Márie. Keď mu rodičia zomreli, nastúpil do služby k zámožnému madridskému mešťanovi Verovi, ktorý si ho obľúbil pre vernosť a svedomitosť v práci. Jeho spolusluhovia mu závideli, že si ho pán obľúbil, a tak musel Izidor znášať krivé obvinenia. No on im to odpustil.

Keď mohamedáni obsadili Madrid, Izidor ušiel s mnohými inými na sever krajiny do mesta Torrelaguna, kde sa zoznámil a oženil s dievčinou menom Mária de la Cabeza, ktorá bola tiež chudobná, bohabojná a pracovitá. Boli spolu veľmi šťastní. Mali jedného syna, no ten im zomrel v detskom veku. Aj tam pracoval Izidor u bohatého statkára a rovnako aj tam musel znova trpieť pre závisť svojich spolurobotníkov. Aj sám pán ho podozrieval kvôli jeho nábožnosti a dennej návšteve kostola. Po istom čase sa Izidor s manželkou vrátili do Madridu, kde si našiel zamestnanie u Jána Vargasa, ktorý mu zveril správu celého svojho majetku. Izidor si vzorne plnil svoje povinnosti. Mal súcit s ľuďmi, ale aj so zvieratami. Sám namáhavo kopal studňu pre robotníkov, aby sa mohli občerstviť. Chudobným vdovám ešte pred úsvitom zdarma oral. Zomrel 15. mája roku 1130. Na jeho príhovor sa udialo viacero zázrakov. Jeho manželka Mária zomrela päť rokov po ňom. Jej sviatok si pripomíname 9. septembra.