Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 20. október

* 11. apríl 1897 Breitensee pri Viedni, Rakúsko-Uhorsko
† 20. október 1924 Viedeň, Prvá Rakúska Republika

Zobrazovaný je ako študent, vojak a premonštrát, so srdcom, s tŕňovou korunou, pri žehnaní.

Bl. Jakub Kern

Franz Alexander Kern pochádzal z Viedne, roku 1915 sa stal vojakom a z Prvej svetovej vojny sa vrátil s ťažkým zranením. Po obliečke v premonštrátskej reholi 18. októbra 1920 prijal brat Jakub, 23. júla 1922 kňazské svätenie a pôsobil ako angažovaný pastier vo farnostiach okolo Gerasu. Trýznivé bolesti svojho vojnového zranenia chápal ako pokánie za zblúdenie svojho spolubrata, ktorý krátko predtým založil českú národnú cirkev. Jakub Kern pri svojich primíciach vyhlásil, že „po tejto Kvetnej nedeli prídu Pašie“. Jeho kázeň vychádzala zo srdca a dotýkala sa poslucháčov, charizma a autentický život „dobrého pána Jakuba“ ľudí fascinoval. Roku 1923 mu museli za lokálneho umŕtvenia vybrať tri rebrá –
jeho krížová cesta začala. Aby sa zotavil, strávil niekoľko mesiacov v Merane. Keď sa vrátil do Dolného Rakúska, začal sa znovu venovať pastorácii, jeho stav sa však zhoršoval. Bol opäť prevezený do nemocnice, kde musel veľmi trpieť. Dňa 20. októbra 1924, v deň, na ktorý boli plánované jeho večné sľuby, absolvoval poslednú operáciu. Jakub Kern zomrel na poludnie pri vyzváňaní na Anjel Pána: „Prijmi ma, Pane, a budem žiť“ – tieto slová by pri slávnostných sľuboch trikrát spieval.

Ostatky: Geras, Rakúsko
Blahorečenie: 21. 06. 1998 pápežom Jánom Pavlom II.