Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny ôsmich misionárov Hurónov

Svätý

Sviatok: 19. október

* 25. marec 1593 Condé-sur-Vire, Normandia, Francúzsko
† 16. marec 1649 St-Ignace, Kanada

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Sv. Ján de Brébeuf

Sv. Ján de Brébeuf

Sv. Ján de Brébeuf sa narodil ako potomok starobylej rytierskej rodiny 25. marca 1593 na vidieckom zámku Condé-sur-Vire v Normandii vo Francúzsku. Stal sa jezuitom. Ako dvadsaťdeväťročný bol vysvätený za kňaza. Tri roky pôsobil ako profesor v kolégiu v Rouene a potom dostal príkaz odísť do Kanady. Spolu s dvoma inými pátrami a dvoma bratmi tam prišli 19. júna 1625. Jeho spoločníci sa však po krátkej dobe pre veľké ťažkosti vrátili. Ján účinkoval päť mesiacov medzi Indiánmi Algonkinmi, no nikto sa neobrátil. Zostavil pre nich gramatiku a slovník a tým si ich naklonil. V marci 1626 ho pustil medzi seba kmeň Hurónov. Dostal sa k nim plavbou po Rieke sv. Vavrinca a potom po rieke Ottawe. Tri roky namáhavo pracoval. No nedarilo sa. Bol v podstate sám, kde-tu pokrstil nejaké dieťa tesne pred smrťou. Po troch rokoch dostal príkaz odísť do Québecu a odtiaľ sa musel spolu s inými misionármi vrátiť domov do Francúzska, keďže v tom čase panovali na území Ameriky a Kanady spory medzi Angličanmi a Francúzmi. Až roku 1634 – po mierovej zmluve s Angličanmi (r. 1632), keď Francúzi dostali Kanadu – sa znova Ján de Brébeuf vrátil k Hurónom spolu s pátrom Davostom a Danielom. Žili medzi nimi vo veľkej biede. Indiánske chatrče boli veľmi biedne a samotní Indiáni veľmi neprístupní a poverčiví. V tom čase zúrila medzi nimi epidémia kiahní. Keďže nemali liekov, misionári sa o nich starali aspoň tak, aby im uľahčili utrpenie a umierajúcich krstili.

V roku 1642 začala éra mučeníkov. Ako prvého zabili divokí Irokézi rehoľného brata jezuitu Renáta Goupila. V roku 1646 zabili pátra Izáka Joguesa. Tieto mučeníctva spôsobili medzi Hurónmi priam zázrak. Mnohí uverili a viera začala prekvitať. Veľa Indiánov sa dalo pokrstiť. No radosť netrvala dlho. Susedný kmeň Irokézov sa rozhodol Hurónov úplne vykynožiť. Toto dielo skazy sa im aj podarilo. Začali v lete roku 1648 a po dvoch rokoch vyhubili celý národ Hurónov úplne. To isté postihlo aj misionárov. Na úsvite 16. marca 1649 prepadla ako blesk hurónsku misijnú stanicu sv. Ignáca divoká skupina Irokézov. Ján de Brébeuf povzbudzoval svojich spoločníkov, hoci sám cítil blízkosť smrti. Po strašných mukách, akými bolo vytrhávanie nechtov, prikladanie rozžeravených sekier na hrdlo a chrbát, pálenie za živa, pichanie rozžeravených ihiel do tela, vytrhávanie kusov mäsa a jeho konzumovanie Indiánmi priamo pred jeho očami, stiahnutie kože z hlavy, polievanie vriacou vodou, výsmech z krstu a podobne, mu vytrhli jazyk a pery, zmrzačili čeľuste a nakoniec mu otvorili hrudník a vytrhli srdce. Stalo sa to 16. marca 1649. Páter Ján po celý čas povzbudzoval svojich spoločníkov. Spolu s ním trpel aj sv. Gabriel Lalemant. Ten zomrel o deň neskôr. Spoločný sviatok indiánskych misionárov slávime 19. októbra. Do tejto skupiny patria: René Goupil (brat), Izák Jogues (kňaz), Ján de La Lande (brat), Anton Daniel (kňaz), Ján de Brébeuf (kňaz), Gabriel Lalemant (kňaz), Karol Garnier (kňaz) a Noël Chabanel (kňaz). Za svätých ich vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1930.