Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

francúzsky: Jean-François-Régis Clet

Svätý

Sviatok: 9. júl; deň smrti: 18. február

* 19. august 1748 Grenoble, Francúzsko
† 18. február 1820 Wutschangfu, Čína

Sv. Ján František Régis Clet

Sv. Ján František Régis Clet

Vincent de Paul hlásal odvahu mučeníkov, ale často hovoril svojim synom a dcéram, že žiť evanjelium s vierou a pestovať vincentínsku čistotu, pokoru, jednoduchosť, horlivosť a vľúdnosť každý deň života je skutočným mučeníctvom, „zomierať sebe , aby Kristus mohol žiť vo Vás“. Jean-François-Régis Clet svojím svedomitým životom prežívaným svojími dennými záväzkami rástol vo svätosti, ktorá mu dala silu prijať mučeníctvo za svoju kresťanskú vieru v r. 1820 v Číne.

Ján František sa narodil ako desiaty z pätnástich detí vo farmárskej rodine v Grenobli v r. 1748 a meno dostal po nedávno svätorečenom mužovi, jezuitovi menom Jean Francois Régis.

Po ukončení štúdií na Royal College (založenej jezuitmi), nasledoval svojho staršieho brata a sestru do rehoľného života. V Lyone v r. 1769 vstúpil do misijnej kongregácie (vincentíni).

Po vysvätení na kňaza pôsobil Ján František ako profesor morálnej teológie vo vincentínskom semináre v Annecy, kde bol kvôli svojim encyklopedickým znalostiam a akademickým kázňam bol prezývaný ako „chodiaca knižnica“. V r. 1786 sa stal rektorom v Annecy a o dva roky neskôr riaditeľom novicov v Paríži.

Vo svojom vnútri túžil ísť na misie. Preto požiadal svojich predstavených, aby mohol ísť do Číny ako misionár, ale tí nesúhlasili. A keď mal 43 rokov, dovolili mu nahradiť iného kňaza, ktorý mal pôvodne odcestovať na misie, no na poslednú chvíľu si to rozmyslel. Jeanov spolubrat o Cletovom pridelení do Číny poznamenal: „On má všetko, o čo by ste žiadali: svätosť, vedomosti, zdravie a šarm“.

Po šiestich mesiacoch plavby z Francúzska a pár zastávkach v Macau, čo zahrňovalo jeho prispôsobenie sa oblečeniu a zvykom čínskeho ľudu, nový misionár prišiel do Kiang-si v októbri 1792 ako jediný Európan do tejto oblasti. V r. 1793 Clet sa pripojil ku dvom čínskym spolubratom v Hou-Kouang v provincii Hopei, kde obidvaja jeho spoločníci zomreli počas svojho prvého roku pôsobenia, jeden vo väzení a druhý na vyčerpanie.

V tom roku sa Clet stal nadriadeným (superiorom) medzinárodnej skupiny vincentínskych misionárov roztrúsených po krajine a on sám mal na starosti pastoráciu v oblasti 270 štvorcových míľ. Počas tohto vedenia vypracoval smernice, ktoré mali byť jednotné pre kňazskú službu medzi misionármi (sviatostné a katechetické).

V roku 1811 v Číne vzrástli prenasledovania kresťanov. Počas niekoľkých rokov Clet znášal osočovanie a útoky, ktoré ho často nútili nájsť si útočište v horách. V r. 1819 sa spolu so čínskym spolubratom stal utečencom. Zradil ho jeden z jeho spolupracovníkov – katolícky učiteľ, ktorého Clet napomínal pre jeho zlé správanie. Cleta chytili a donútili ho pochodovať v reťaziach stovky míľ.

1. januára 1820 bol obvinený za klamanie čínskeho ľudu kázaním kresťanstva a bol odsúdený na uškrtenie na kríži. 18. februára po vykonaní cisárskeho rozsudku bol Ján František Regis Clet popravený. Kresťania vzali jeho telo a pochovali ho do hrobu na úbočí. Po niekoľkých desaťročiach jeho telo preniesli do vincentínskeho materského domu v Paríži a teraz sa jeho pozostavky nachádzajú v kostole sv. Lazára.