Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. september

* 5. január 1802 Montgesty, Francúzsko
† 11. september 1840 Ou-Tchang-Fou, Čína

sv. Ján Gabriel Perboyre

sv. Ján Gabriel Perboyre

Narodil sa 5. januára 1802, bol najstarší z ôsmich detí. Jeho strýko Jacques Perboyre bol vincentínsky kňaz v čase francúzskej revolúcie (približne 40 rokov pred Jánovým narodením), vo veľmi nebezpečnom období v histórii katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Kňazi, ktorí odmietli prisahať vernosť revolučnej vláde, boli považovaní za zradcov. Niektorí z nich museli opustiť krajinu, iní boli uväznení a dokonca exekuovaní. Ale niektorí, ako napríklad brat Jacques sa skrýval a tajne pomáhal ľuďom. Louis, Jánov mladší brat bol tiež vincentínsky kňaz, ktorý viedol misiu v Číne, hoci sa mu nepodarilo dostať sa do tejto krajiny. Zomrel v r. 1831 pri svojej plavbe do Číny.

Na doplnenie k týmto odvážnym kňazom, Ján Gabriel mal ďalších bratov a sestry, ktorí počuli Božie volanie. Ďaľší brat sa stal vincentínskym kňazom a tri jeho sestry vstúpili do rehole.

Tak ako sv. Vincent de Paul, Ján Gabriel Perboyre strávil svoje mladé roky na farme francúzskeho vidieku. Napriek náročnej práci na farme mal príležitosť chodiť do školy v dedine. Potom, keď jeho mladší brat Louis odišiel na gymnázium – internátnu školu otvorenú bratom Jacquesom (Jánovým strýkom), ktorá pripravovala mladých mužov do seminára, Ján Gabriel bol poslaný k do tejto školy do prvého semestra. Keď prišiel čas, aby sa Ján Gabriel vrátil späť do rodinnej farmy, jeho učitelia navrhli bratovi Jacquesovi, aby tento veľmi šikovný mladý muž pokračoval v štúdiách. Jeho otec mu to odsúhlasil a on pokračoval v príprave na duchovný život.

Ján Perboyre bol vysvätený na vincentínskeho kňaza v r. 1826 a niekoľko rokov strávil ako učiteľ a náboženský poradca seminaristov. Niekoľko rokov po smrti svojho brata Louisa, Ján Gabriel tiež pocítil volanie ísť do Číny a kázať evanjelium. Do Číny prišiel v r. 1836 vo veku 33 rokov. Brat Ján bol vždy dobrým študentom, takže sa rýchlo naučil po čínsky. Ale znalosť jazyka ho nechránila proti nebezpečiu. Tam boli zákony, hoci nie vždy uvedené do platnosti zamerané proti rôznym aktivitám misionárov, napríklad o čom mohli hovoriť, kázať a evanjelizovať. Všetci misionári boli v nebezpečenstve, že by mohli byť kedykoľvek zatknutí.

Brat Ján Perboyre a ďalší vincentíni sa pokúsili budovať vincentínske dielo, ktoré začalo pred mnohými rokmi. Po niekoľkých rokoch putovania z dediny do dediny, pomáhania ľuďom držať si živú vieru sa brát Ján vrátil do misijného centra v Hou-Pe v Číne. Do dvoch rokov prepukli v Hou-Pe perzekúcie voči kresťanom a brat Ján Perboyre bol jednou z prvých obetí. Udalosti vedúce k jeho smrti niesli neobyčajnú podobnosť pašií a smrti Krista. Priateľ ho zradil za 30 strieborných. Bol vyzlečený z odevu a zakrytý kusom látky, sputnaný a ťahaný od súdu k súdu. Pri každom procese s ním jednali kruto a bezcitne ho mučili.

Nakoniec ho odniesli do Ou-Tchang-Fou a po mučení bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Rozdudok bol podpísaný cisárskym nariadením a 11. Septembra 1840 a brat Ján Gabriel vo veku 38 rokov bol priviazaný na drevený kríž a popravený pred posmievajúcim sa davom. Andrew Fong odvážny ketechéta, ktorý pomáhal otcovi Perboyreovi vo väzení vyhľadal jeho telo a pochoval ho na kresťanskom cintoríne, kde bol pochovaný blahoslavený Francis Regis Clet, C.M. Ich telesné pozostatky teraz odpočívajú v kaplnke vincentínskeho materského domu v Paríži vo Francúzsku.

Pápež sv. Ján Pavol II. vyhlásil brata Jána Perboyra za svätého 2. júna 1996 a jeho sviatok oslavujeme 11. septembra.

V Číne dnes vincentínski kňazi a charitné sestry riskujú každý deň svoje životy pri pokračovaní služby a evanielizácii chudobným, napriek zákazu takejto aktivity.

Na príhovor a orodovanie sv. Jána Gabriela môžeme rásť v našich životoch, aby sme ohlasovali Ježiša Krista a slúžili s bázňou tým, ktorí to najviac potrebujú.

Autor: Fr. Jerry Morales, C.M., St. Louis, USA