Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. máj

* okolo 470 Toskánsko, Taliansko
† 18. máj 526 Ravenna, Taliansko

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Pontifikát: 523 – 526

Pápež Ján I. pochádzal z Toskánska. Pôsobil ako diakon v Ríme. Za pápeža ho zvolili v roku 523. Ťažisko Rímskej ríše sa v tom čase prenieslo zo Západu na Východ do Carihradu. Cisárom v tom čase bol Justín I. Taliansko bolo pôvodne pričlenené k východorímskej ríši ako samostatný celok, ktorý spravoval miestodržiteľ v Ravenne. Koncom 5. storočia však vtrhli do Talianska Ostrogóti a ovládli ho na čele s kráľom Teodorichom, ktorý bol síce kresťanom, ale podľahol bludu arianizmu. Voči pravoverným kresťanom však bol znášanlivý, s pápežom tiež dobre vychádzal. Cisár Justín na Východe vydal edikt, ktorým odobral ariánom kostoly a nútil ich vzdať sa svojho bludu. Teodorich si myslel, že to spravil po dohode s pápežom. Preto si predvolal pápeža Jána do Ravenny a rozkázal mu, aby odišiel do Carihradu a vymohol u Justína rovnoprávnosť pre ariánov. Pápež to však odmietol. Teodorich ho dal teda odviesť do Carihradu loďou spolu so senátormi a biskupmi. Carihradský ľud mu pripravil dôstojné privítanie. Ján bol prvým pápežom, ktorý prišiel do ich mesta. Aj na cisárskom dvore ho privítali s najvyššími poctami. V Carihrade sa pápež zdržal od Vianoc roku 525 do Veľkej noci roku 526. Počas bohoslužieb na Veľkú noc slávnostne korunoval cisára v chráme Hagia Sofia. Odvolanie ediktu, tak ako to chcel Teodorich, sa mu však získať od Justína nepodarilo. Iba čiastočne cisár zmiernil niektoré opatrenia. Keď sa pápež vrátil do Ravenny, Teodorich ho dal uväzniť. Po krátkom čase vo väzení zomrel 18. mája 526 na následky hladu a útrap. Okrem neho zomrel aj Boetius, jeden z posledných rímskych filozofov a rétorov, ktorý obhajoval obžalovaných, a takisto senátor Symmachus. Teodorich ich dal popraviť, lebo si myslel, že aj oni sú proti nemu. Veriaci ľud si pápeža začal hneď uctievať ako mučeníka. O štyri roky jeho pozostatky preniesli z Ravenny do Ríma, kde ich pochovali v predsieni chrámu sv. Petra. Kráľ Teodorich zomrel toho istého roku na osýpky. Ľudia v tom videli Boží zásah. Pre krátkosť svojho pontifikátu Ján nestihol toho veľa urobiť. Zaslúžil sa však o nové počítanie historických udalostí podľa roku Kristovho narodenia. Rok narodenia Krista vyrátal učený mních Dionýz Malý (Exiguus). Neskôr sa však zistilo, že sa pomýlil o štyri až sedem rokov.