Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. september

* 1414 Dukla, Poľsko
† 29. september 1484 Ľvov, Ukrajina

sv ján z dukly

sv. Ján z Dukly v častej extáze

Narodil sa okolo roku 1414 v Dukle, ležiacej asi 10 km juhozápadne od Iwonicza na okraji Karpát. Vo svojej mladosti, podľa niektorých rozprávaní, žil pustovníckym životom v dukelských lesoch nad potokom Zašpit alebo na svahu Čergowej hory. Neskôr pravdepodobne vyučoval na farskej škole v Dukle alebo v Krosne. Asi dvadsaťpäťročný vstúpil ku konventuálnym františkánom v Kosne. Po noviciáte a rehoľných sľuboch študoval teológiu na rehoľných školách. Stal sa kňazom a veľmi dobrým kazateľom. Opakovane bol zvolený za kvadriána v Krosne a v Ľvove. V roku 1443 sa stal správcom zbierok ruskej kustódie v česko-poľskej provincii so sídlom v Ľvove. Bol ním až do roku 1461. V tomto meste potom prevzal miesto kazateľa pri chráme Ducha Svätého.

Vzorne si vždy plnil svoje povinnosti a vynikal horlivosťou a opatrnosťou. V priebehu svojho pôsobenia sa snažil o oživenie rehoľného života v duchu sv. Františka v dobe, kedy u mnohých prevládala k rehoľným pravidlám určitá laxnosť. Takáto úloha však bola nad jeho sily a splnil ju v Krakove až Ján Kapistrán založením vetvy observantov, ktorí sa označovali aj ako bernardíni. V Ľvove mali kláštor od roku 1460. Do roku 1517 spadali obidve vetvy františkánov pod toho istého generála. V roku 1463 Ján z Dukly požiadal provinciála Mikuláša Strýčka o súhlas s prestúpením k bernardínom. Po súhlase bol nejakú dobu v ich komunite v Poznani a potom až do konca života v kláštore sv. Ondreja v Ľvove. Tu pôsobil ako spovedník aj kazateľ. Noci prežíval v modlitbe a potom s veľkou pokorou pomáhal v kuchyni alebo v záhrade, kde si zriadil pustovňu. Postupne strácal zrak a pomocou bratov sa učil pravidlá rádu naspamäť. Trpel tiež arteriosklerózou, ktorá mu spôsobila bezvládnosť nôh. Zomrel asi vo veku 70 rokov.

Blahorečený bol 21. januára 1733 pápežom Klementom XII. ktorý ho v roku 1739 vyhlásil za patróna Poľska a Litvy. Pápež sv. Ján Pavol II. ho kanonizoval 10. júna 1997 pri pastoračnej návšteve v Krásne nad Wislokiem v Poľsku.

pustovňa sv jána z dukly

Zrekonštruovaná pustovňa v ktorej pôvodne žil sv. Ján z Dukly.