Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 26. august

* 5. júl 1773 zámok Les Âges pri Le Blanc, Francúzsko
† 26. august 1838 La Puye, Francúzsko

Sv. Jana Alžbeta

Sv. Jana Alžbeta

Sv. Jana Alžbeta sa narodila na Chateau des Ages neďaleko Le Blanc vo Francúzsku. Keď mala 10 rokov, poslali ju na výchovu do kláštora v Poitiers. Po smrti svojho otca v roku 1792 stretla sv. Ondreja Fourneta, ktorý sa pokúšal o pozdvihnutie cirkvi v Maille a pod jeho vedením sa venovala učeniu a starala sa o chorých a núdznych. V roku 1826 v spolupráci so sv. Michalom Garicoitsom otvorila školu pre chudobných. V roku 1838 spolu so sv. Ondrejom Fournetom založila v La Puye Kongregáciu dcér sv. Kríža, ľudovo nazývaných „ondrejky“. Venovali sa starostlivosti o chudobných a chorých. Schválenie dostala nová kongregácia v roku 1867 od pápeža Pia IX. Jana Alžbeta zomrela v roku 1838 v La Puye. Za blahoslavenú bola vyhlásená r. 1934 a za svätú r. 1947. Sestry „ondrejky“ doteraz pôsobia vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Kanade.