Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 2. august

* Haza 1135, Kastília (Španielsko)
† 2. august 1205 Caleruega, Kastília (Španielsko)

Bratia sv. Dominik a bl. Manés korunujú svoju matku bl. Janu de Aza

Jordán Saský vo svojej knižke Libellus píše o tom, že otec svätého Dominika sa volal Félix a matka sa volala Jana. Podľa tradície pochádzala zo starobylého šľachtického rodu z Azy pri Arandy v provincii Burgos, ktorý bol spriaznený s kastílskymi kráľmi. Vydala sa za Félixa, pána z Caleruezy, považovaného za potomka rodiny Guzmánovcov. Porodila troch synov Antona, Manésa a Dominika. Najstaršieho syna vraj mala z predchádzajúceho manželstva. Podľa svedectva Rodriga Cerratského bola to „žena plná viery“ a „počestná, cudná a rozvážna, veľmi súcitná k biednym a utrápeným, a medzi všetkými ženami tohto kraja vynikala dobrou povesťou“. Ľudia ju milovali a prejavovali jej úctu nielen počas života, ale aj po smrti. Zomrela na začiatku XIII. storočia. Pochovali ju v Caleruege, neskôr ju preniesli do kostola sv. Petra de Gumiel de Izán a potom do Peñafielu. Jej pozostatky sú teraz uložené v Caleruege v kastílskej provincii Burgos. Pápež Lev XII. schválil jej úctu 1. októbra 1828.

MODLITBA
Pane a Bože náš, vzbuď vo svojom ľude ducha evanjelia, ktorým bola preniknutá blahoslavená Jana tak, že mohla pripraviť svojich synov Dominika a Manesa na apoštolský spôsob života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.