Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 15. december

* 17. december 1931 Szombathely, Vas, Maďarsko
†  15. december 1957 Zsida, Szentgotthárd, Vas, Maďarsko

János Brenner sa narodil v Szombathely katolíckej rodine. Po skončení strednej školy vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. Po rozpustením kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári. V roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný pôsobiť do farnosti, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a tiež dôvodom jeho umučenia. Kardinál Amato o ňom povedal:

„Napriek zákazu od režimu, duchovný otec János viedol mladých k dobrému životu podľa Evanjelia, k úcte voči blížnym, k pomoci núdznym, k šíreniu pochopenia v spoločnosti a súzvuku v rodine. Mali ho radi všetci, veľkí aj malí, pre jasnosť jeho pohľadu a živosť jeho povahy. Toto dráždilo vládnu moc, ktorá požadovala monopol pre ateistickú a protikresťanskú výchovu.“

„V jeho životopise je prorocký znak. Keď bol dieťa, malý János v jednom školskom divadle hral sv. Tarzícia, mučeníka, ktorý bol v 3. storočí zabitý počas rímskeho prenasledovania kresťanov, keď niesol chorému Eucharistiu. Mučeníctvo pátra Jánosa pripomína práve tento moment. V noci 14. decembra 1957 mu zavolal mladík, ktorý bol v minulosti jeho miništrantom a poprosil ho, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých zomierajúcemu ujovi. Mladý kňaz sa vydal na cestu  s najsvätejšou sviatosťou v burze na hrudi. Ale bola to pasca. V tú chladnú noc si nenávisť proti viere našla ďalšiu obeť. Kňaz János podstúpil násilný a smrtiaci útok. Zasadili mu 32 bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 15. decembra na okraji dediny Zsida s ľavou rukou na hrudi chrániacou burzu s najsvätejšou sviatosťou, ako mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia neboli nikdy identifikovaní a postavení pred súd.“

Na jeho hrobe je motto: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré„.

Zdroj: Vatican News