Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. september

* Neapol (?), Taliansko
† 19. september 305 (?) Pozzuoli pri Neapole, Taliansko

Význam mena: narodený v januári alebo vrátnik (lat.)

Atribúty: ampulky s krvou

Patrón Neapola; zlatníkov; pri sopečnej činnosti

Životopisné údaje o sv. Januárovi máme len zo spisu o jeho umučení, ktorý sa nazýva „Legenda Jána, diakona“. Zostavil ho totiž Ján, diakon v kostole sv. Januára v Olmo, na rozkaz neapolského biskupa Štefana v 10. storočí. Podľa tohto spisu sa Január narodil v Neapole v polovici 3. storočia. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali vo veľkej úcte. On sám bol starostlivým a zodpovedným biskupom. Začiatkom 4. storočia cisár Dioklecián rozpútal veľké prenasledovanie kresťanov. Vtedy medzi inými uväznili aj horlivého a nábožného diakona Sosia a iných. Biskup Január so svojimi kňazmi ich chodili navštevovať. To sa nepáčilo miestodržiteľovi Kampánie Timoteovi a dal uväzniť aj Januára. Predviedli ho do Noly. Timoteus ho vyzval, aby obetoval pohanským bohom. Január to odmietol. Timoteus ho dal teda zbičovať a zavrieť do väzenia. Kresťanov to veľmi zarmútilo. Poslali za ním diakona Festa a lektora Desideria, aby mu poslúžili, keď bude treba. Timoteus dal chytiť aj ich. O pár dní sa Timoteus rozhodol usporiadať hry na obveselenie pohanov. Pri týchto hrách mali odsúdenci zápasiť s divými zvermi. Keď nadišiel deň hier, Januára, Festa a Desideria predviedli v okovách do amfiteátra. Nasledne potom vypustili levy a tigrov. Pohania jasali. Zvery sa rútili na mučeníkov. Tesne pred nimi však zastali ako omámené, skrotli a plazili sa k ich nohám. Pohania sa zarazili, mnohí sa tam obrátili a neskoršie sa dali pokrstiť. Timoteus zúril. Rozkázal katom, aby mučeníkov vyviedli a sťali ich. Stalo sa to 19. septembra 305. Istá nábožná kresťanka zachytila krv biskupa Januára do nádoby. Mŕtve telá kresťania s veľkou úctou pochovali neďaleko Puteol. Keď neskôr postavili v Neapole chrám sv. Januára, jeho pozostatky preniesli do tohto chrámu, kde sa nachádzajú dodnes.

V súvislosti so sv. Januárom je preslávený zázrak skvapalnenia jeho krvi. Uskutočňuje sa v sobotu pred prvou nedeľou v máji a 19. septembra a počas oktáv týchto dní, niekedy aj 16. septembra, v deň posviacky chrámu. Okrem toho sa opakuje sporadicky pri zvláštnych okolnostiach. Najstaršia zmienka o tomto zázraku pochádza z 31. decembra 1390. Krv sa uchováva v dvoch sklených ampulkách. V spomínaných dňoch skvapalnie ako čerstvá ľudská krv. Vedecké vysvetlenie tohto úkazu nie je možné. Cirkev je v tomto prípade zdržanlivá, nevie sa s istotou, či je to krv sv. Januára, nemáme o tom presné historické dôkazy.