Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 29. august

* 25. október 1792, Cancale

† 29. augusta 1879, Saint Perno

Svätá Jeanne Jugan, rehoľným menom sestra Mária od Kríža, bola francúzska rehoľníčka a zakladateľka kongregácie Malých sestier chudobných.

Narodila sa 25. októbra 1792 v Cancale ako šiesta z ôsmich detí Josepha a Marie Juganových. Vyrastala počas politických a náboženských otrasov Veľkej francúzskej revolúcie. Keď mala štyri roky, jej otec, ktorý bol rybárom sa stratil na mori. Jej matka sa snažila zabezpečiť všetko potrebné pre Jeanne i jej súrodencov a zároveň im tajne poskytovala náboženskú výučbu uprostred antikatolíckeho prenasledovania. Keď bola veľmi mladá, pracovala ako pastierka a učila sa pliesť a priasť vlnu. Sotva vedela čítať a písať. Keď mala 16 rokov, začala pracovať ako pomocnica v kuchyni u kontesy De la Chou. Kontesa bola oddaná katolíčka a Jeanne ju sprevádzala, keď navštevovala chorých a chudobných. V 18 rokoch odmietla sobáš. Povedala svojej matke, že Boh s ňou má iné plány. V 25 rokoch sa mladá žena stala spolupracovníčkou kongregácie Ježiša a Márie založenou svätým Jánom Eudes. Jeanne tiež pracovala ako zdravotná sestra v mestskej nemocnici v Saint-Servan. Po šiestich rokoch opustila nemocnicu kvôli zdravotným problémom.

V roku 1837 ona a 72 ročná žena Françoise Aubert si prenajali časť malého domčeka, kde sa spojili s Virgíniou Tredaniel, ktorá bola 17 -ročnou sirotou. Tieto tri ženy založili katolícke spoločenstvo modlitby, ktoré sa venovalo výučbe katechizmu a pomoci chudobným.

V zime roku 1839 sa stretla s Anne Chauvin, postaršou ženou, ktorá bola slepá, čiastočne ochrnutá a nemal sa o ňu kto starať. Jeanne ju odviedla do domčeka, kde sa o ňu starala. Potom sa objavili ďalšie dve ženy a Jeanne roku 1841 prenajala priestor pre zabezpečenie bývania pre viac osôb. Nasledujúci rok získala budovu asi pre 40 ľudí. So súhlasom spolupracovníkov sa zamerala na opustené staršie ženy a začala vznikať kongregácie Malých sestier chudobných. Jeanne napísala jednoduché stanovy pre novo vzniknutú komunitu. Počas 40 rokov 19. storočia sa k nej pripojilo mnoho mladých žien, ktoré chceli slúžiť starším chudobným ľuďom.

V roku 1847 na základe žiadosti Lea Duponta, ktorý je známy ako „Svätý muž z Tours“ a veľký šíriteľ úcty k Svätej tvári Pána Ježiša, založili dom v tomto meste. Roku 1850 vstúpilo do zboru viac než 100 žien.

Komunita sa začala šíriť po celom Francúzsku, v roku 1851 aj v Anglicku. V rokoch 1866-1871 bolo založených päť komunít v USA. Roku 1879 mala kongregácia asi 2 400 sestier v Európe a Severnej Amerike. V rovnaký rok pápež Lev XIII. schválil ich stanovy.

Jeanne zomrela 29. augusta 1879 v Saint-Perny. V čase jej smrti mnoho sestier nevedelo že to bola práve ona, a nie otec Le Pailleur, kto založil kongregáciu. Avšak otec Le Pailleur bol vyšetrovaný a roku 1890 bola Jeanne uznaná ako zakladateľka. Jej telo odpočíva v materskom dome v Saint-Perny.

Proces svätorečenia sa začal 4. novembra 1935 v arcidiecéze Rennes. Dňa 13. júla 1979 jej pápež Ján Pavol II. udelil titul Ctihodná. Blahorečená bola rovnakým pápežom 3. októbra 1982 a svätorečená 11. októbra 2009 pápežom Benediktom XVI.