Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 19. október

* 14. september 1947, Okopy u Suchowola, Podleské vojvodstvo
† 19. október 1984, Włocławek, Poľsko

Bl. Jerzy Popiełuszko

Jerzy Aleksander Popiełuszko, nazývaný kňaz Solidarity bol známy poľský rímskokatolícky kňaz spojený so Solidaritou a zavraždený príslušníkmi komunistickej tajnej polície. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, od júna 1980 pôsobil v kostole sv. Stanislava Kostku vo Varšave. Od augusta 1980 spolupracoval s robotníckymi organizáciami a aktívne podporoval Solidaritu. Počas štrajku bol poslaný slúžiť omšu do Huty Warszawa (huť). Za výnimočného stavu organizoval v kostole sv. Stanislava Kostku tzv. Omše za vlasť. Vďaka svojej kritike komunistického systému získal široký ohlas a podporu verejnosti. Bol sledovaný poľskou tajnou políciou (Służba Bezpieczeństwa). V decembri 1983 bol zatknutý, k procesu však nedošlo, pretože v júli 1984 bola vyhlásená amnestia.

Večer 19. októbra 1984 sa vracal do Varšavy zo omše, ktorú slúžil v Bydgoszczi, keď jeho auto zastavili na ceste traja príslušníci zo 4. správy poľského ministerstva vnútra, ktorá sa zaoberala bojom s katolíckou cirkvou. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski a Leszek Pękala prezlečení za milicionárov duchovného zbili, spútali a vhodili do kufra ich Fiata 125p. Popiełuszkovmu vodičovi Waldemarovi Chrostowskému sa podarilo vyskočiť z milicionárskeho auta a utiecť. Vďaka nemu sa verejnosť o únose dozvedela. Kedy Popiełuszko zomrel, nie je známe. Pravdepodobne bol už mŕtvy, keď mu páchatelia priviazali k telu závažie, s ktorým ho potom vhodili do priehrady na rieke Visla u mesta Włocławek. Telo bolo nájdené 30. októbra 1984 v tak zúboženom stave, že ho rodina spoznala len podľa zvláštnych znamení.

 

Keď v roku 1987 pápež Ján Pavol II. navštívil rodné Poľsko, snažili sa úrady i prímas Józef Glemp, ktorý podľa svedectva pamätníkov a Inštitútu národnej pamäti spolupracoval s vtedajším komunistickým vedením Poľska, zabrániť tomu, aby sa pápež modlil pri Popiełuszkovom hrobe. Ján Pavol II. tak ale podľa svojho presvedčenia urobil.

V roku 1997, teda 12 rokov po Popiełuszkovej smrti, začala katolícka cirkev proces jeho beatifikácie. Stalo sa tak proti vôli kardinála Glempa, ktorý sa ju snažil oddialiť tým, že odmietol podať požadované svedectvo. Tieto skutočnosti boli zverejnené v roku 2009 v súvislosti s premiérou filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas, v ktorom kňaza stvárnil Adam Woronowicz.

19. decembra 2009 pápež Benedikt XVI. prehlásil Jerzyho Popiełuszka za mučeníka. Jeho blahorečenie sa konalo 6. júna 2010 vo Varšave.