Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. jún

* 9. január 1902 Barbastro, Španielsko
† 26. jún 1975 Rím

Pôvod mena Josemaría: zloženina z José (Jozef) a María (Mária)

Sv. Josémaría Escrivá

Sv. Josémaría Escrivá

Josemaría Escrivá de Balaguer sa narodil 9. januára 1902 v Barbastri v Španielsku. Jeho rodičia sa volali José a Dolores. Mal päť súrodencov, z ktorých traja zomreli ešte v útlom veku. Jeho rodičia dali svojim deťom hlbokú kresťanskú výchovu. Otec pracoval v obchode s textilom, no v roku 1915 podnik zbankrotoval, a tak sa rodina presťahovala do Logrona, kde si otec našiel inú prácu. V tomto meste vo veku šestnásť rokov pocítil Josemariá po prvýkrát Božie volanie. V snehu uvidel odtlačky bosých nôh mnícha z rádu Bosých karmelitánov. Vtedy ešte netušil, čo Boh od neho očakáva, no jedno vedel: chce sa stať kňazom. Keď mal osemnásť rokov, vstúpil do seminára, najprv študoval v Logroni, neskôr v seminári v Zaragóze. Popritom študoval aj občianske právo ako externý študent na univerzite v Zaragóze. V roku 1924 mu zomrel otec. O rok na to bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil najprv v jednej vidieckej farnosti a neskôr v Zaragóze.

V roku 1927 sa s povolením biskupa presťahoval do Madridu, aby dokončil doktorandské štúdium práva. Rok 1928 sa pokladá za rok počiatkov Opus Dei. Josemaría začal hlásať tézu, že každý človek sa môže stať svätým. Preto popritom, ako sa venoval štúdiám, chorým a chudobným, začal dávať aj duchovné cvičenia nielen zasväteným osobám, ale aj laikom. Počas občianskej vojny, ktorá vypukla v Španielsku v roku 1936 sa musel ukrývať a nakoniec ušiel z Madridu až do južného Francúzska, kde býval až do konca vojny. V roku 1939 sa vrátil do Madridu, ukončil štúdiá a viedol nespočetné duchovné cvičenia. V roku 1946 sa presťahoval do Ríma, kde tiež študoval na Lateráne. Zúčastnil sa Druhého vatikánskeho koncilu a pozorne sledoval jeho priebeh. Stal sa konzultorom pre dve vatikánske kongregácie. Počas tohto svojho pobytu podnikol viaceré cesty do rôznych krajín Európy, ale aj do zámoria. Dielo, ktoré založil, sa postupne šírilo a získavalo si čoraz viacej ohlasov po celom svete. Josemaría zomrel 26. júna 1975 v Ríme. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1992 a za svätého v roku 2002.