Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. jún

* 19. marec 1534 Tenerife, Kanárske ostrovy
† 9. jún 1597 Iriritiba, dnes Anchieta, Brazília

Význam mena: Boh pridal, rozhojnil (hebr.)

Jozef z Anchieta

Jozef z Anchieta

Jezuita Jozef z Anchieta, misionár, apoštol Brazílie, sa narodil 19. marca 1534 v San Cristobal de la Laguna na ostrove Tenerife (Kanárske ostrovy patriace Španielsku). Dňa 1. mája 1551 vo veku 17 rokov vstúpil k jezuitom v Coimbre v Portugalsku po absolvovaní tamojšej slávnej univerzity. V dôsledku krehkého zdravia ho poslali v roku 1553 do Brazílie na zotavenie a tu sa stal neúnavným misionárom. Vylodil sa v Bahia 8. júla 1553 a už nasledujúci rok spolu s otcom provinciálom Manuelom de Nobrega založil novú misiu v Piratininga otvorením kolégia apoštola Pavla.

Z Piratininga sa neskôr stalo mesto Sao Paulo, a tak sa brat Jozef počíta medzi jeho zakladateľov. Toto miesto sa stalo centrom pre domorodcov. Jozef sa stal aj učiteľom gramatiky pre deti domorodcov i pre deti portugalských kolonistov. Naučil sa miestny jazyk (tupi-guarani), ktorý používal pri vytvorení niekoľkých užitočných diel, ktorými sa zvyšuje úcta a láska k jeho osobe.

Neskôr v roku 1563 zanechal školu a stal sa stálym pomocníkom otca Nobregu. Sprevádzal ho na mierových rokovaniach medzi Portugalčanmi a divokými Tamoyos, ktorí s podporou francúzskych Hugenotov napádali kolónie sv. Vincenta. Pretože riešenie otázky sa odďaľovalo, brat Jozef musel zostať ako rukojemník v neustálom nebezpečenstve smrti medzi kanibalskými Iperoig, ktorí patrili ku kmeňu Tamoyos.

V roku 1566 bol vysvätený za kňaza. V nasledujúcom roku bol spoločníkom otca Nobregu pri zakladaní Ria de Janeiro. Ďalších desať rokov bol predstaveným misie sv. Vincenta so zameraním na konverziu kmeňa Tapuyas. V rokoch 1578 až 1586 mu bola zverená celá provincia. Neskôr prešiel do Reritiby. Vždy sa s obnoveným duchom venoval domorodcom, ktorých hľadal v lesoch, aby ich pripravil na konverziu a snažil sa, aby ich priviedol zanechať kočovný životný štýl a usadiť sa v stabilných dedinách.

V Reritibe (dnes Anchieta) otec Jozef zomrel 9. júna 1597 vo veku 46 rokov v povesti svätosti. Brazília vďačí za mnohé tomuto jezuitskému misionárovi. Považuje ho za národného svätca pre jeho cnosti, obetavosť, schopnosti divotvorcu a obdivuhodné poznanie síl prírody, divokých zvierat lesa a chorôb.

Jozef z Anchieta sa považuje aj za tvorcu brazílskej literatúry. Veľmi rozsiahly je zoznam jeho spisov so širokou škálou náboženských tém, piesní, poézie, gramatiky, básní, listov a oznamov v latinčine, portugalčine a jazykoch tupi a guaranti. V roku 1585 postavil jediný kostol v Guarapary (diecéza Ducha Svätého) zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Proces blahorečenia bol začatý v roku 1617. Dňa 10. augusta 1736 bol vyhlásený za ctihodného pápežom Klementom XII. Svätý Ján Pavol II. ho beatifikoval 22. júna 1980. Pápež František vydal dekrét ekvipolentnej kanonizácie dňa 2. apríla 2014.

Preklad z taliančiny: ICLic. Ing. Ľudovít Frindt, časopis Liturgia 3/2014