Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

taliansky: Giuseppina

Blahoslavená

Sviatok: 31. december

* 18. novembra 1863 Casatisma, Pavia, Taliansko
† 31. december 1924 Cagliari, Sardínia, Taliansko

Bl. Jozefína Nicoli

Bl. Jozefína Nicoli

Blahoslavená Jozefína sa narodila 18. novembra 1863 v Casatisme v Pavii (Taliansko) v hlboko veriacej rodine. Vo veku dvadsať rokov vstúpila do kláštora Dcér kresťanskej lásky (vincentky) v Turíne. Rok na ju preložili do Cagliari na Sardíniu. V roku 1888 zložila rehoľné sľuby. Usilovala o praktický život čistoty, chudoby a poslušnosti. Cítila, že ak chce byť vernou služobnicou Božou, musí slúžiť tým najchudobnejším. To aj robila. Keď mala tridsať rokov, zistili jej tuberkulózu. Táto choroba ju sprevádzala až do smrti. No neodradila ju od služby. Niesla ju odovzdane do vôle Božej. V roku 1899 sa stala predstavenou komunity v meste Sassari na Sardínii. Jej apoštolát bol nadčasový. Chodila do ženských väzníc, zhromažďovala dobrovoľnícku mládež, po večeroch a po nedeliach vyučovala katechizmus. Nadovšetko si uctievala kríž a snažila sa napodobňovať Krista v poslušnosti. V roku 1914 ju predstavení poslali do Marina di Cagliari. Keďže vtedy začala prvá svetová vojna, Jozefína zriadila nemocnicu, kde sa starala o ranených. Založila spolok žien, ktoré opravovali a šili šaty pre chudobných, pomáhali v nemocnici a v robili letné pobyty pre choré deti. Zaujímala sa aj o mladých ľudí, ktorí žili na ulici a pracovali ako nosiči v prístave. Zriadila pre nich zvláštne stredisko, kde im bolo poskytnuté vzdelanie. Okrem toho založila združenie dievčat, ktoré slúžili v bohatých rodinách; organizovala duchovné obnovy pre robotníkov a starala sa o chorých, najmä počas epidémie cholery v Cagliari. Zomrela 31. decembra 1924 vo veku 61 rokov. Za blahoslavenú bola vyhlásená na Sardínii 3. februára 2008.