Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 8. apríl

* 12. júl 1751 Cuvilly, Pikardia – Francúzsko
† 8. apríl 1816 Namur, Belgicko

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Júlia Billiart

sv. Júlia Biliart

Júlia Billiart pochádzala z Cuvilly v Pikardii a od detstva mala vlohy na apoštolské poslanie – povolanie. Narodila sa chudobným rodičom, ako piate dieťa zo siedmych. Rodičia jej nedokázali poskytnúť vzdelanie, navštevovala preto iba obecnú, malú školu, kde bola iba jedna trieda. Zo všetkých predmetov ju najviac priťahovalo náboženstvo. Veľa času trávila na fare, kde miestny kňaz objavil v Júlii niečo mimoriadne a dovolil jej tajne prijať sviatosť 1. sv. prijímania už v 9 rokoch, hoci tamojší zvyk dovoľoval túto sviatosť prijať až v 13 rokoch. Veľmi skoro sa u nej vyvinula kontemplatívna modlitba srdca a veľká láska k Eucharistickému Kristovi. Už v útlom veku všetkým deťom v okolí hovorila o Ježišovi. Veľmi často sedávala na kope sena a robotníkom v dedine vysvetľovala katechizmus a Ježišove podobenstvá zo sv. písma. Jej život kruto poznamenal pokus o atentát na jej otca v roku 1774. Tento pokus o vraždu otca vyvolal v jej tele natoľko silný nervový záchvat, že Júlia ochrnula na celom tele. Toto fyzické ochrnutie trvalo neuveriteľných 22 rokov. Júlia všetko svoje fyzické i duševné utrpenie však obetovala Bohu a venovala sa „apoštolskému poslaniu“ aj v tomto stave. Po vypuknutí francúzskej revolúcie Júlia ponúkla svoj dom, ako úkryt pre verných kňazov. Z toho dôvodu ju začali revolucionári prenasledovať, hrozili jej upálením, obviňovali ju, ako nepriateľa republiky. Dokonca pre ňu už horela na okraji Cuvilly hranica. Priatelia ju v poslednej chvíli zachránili a schovali v balíku slamy a takto odviezli do bezpečia.  Päťkrát za 3 roky bola Júlia nútená utiecť v tajnosti, aby nedošlo k ohrozeniu jej priateľov a kňazov, ktorí sa s ňou skrývali. Vždy sa jej však dostalo záchrany  a po rôznych miestach, kde sa ukrývala,  našla bezpečný domov v Amiens. V tomto čase mala Júlia mystický zážitok – víziu so samotným Kristom. Uvidela ukrižovaného Pána, obklopeného veľkou skupinou rehoľných sestier, ktoré boli oblečené v habite, ktorý nikdy predtým nevidela. Vnútorný hlas jej povedal, že sestry, ktoré vidí, sú jej duchovné dcéry a stane sa zakladateľkou nového rehoľného spoločenstva zameraného na kresťanskú výchovu mladých dievčat. Amiens sa stalo jedným z najvýznamnejších pôsobísk v jej živote. V roku 1804, za pomoci vysoko postavenej šľachtičnej Františky Blinovej a prispenia pátra Josefa Varina, založila Kongregáciu sestier našej milej Pani, dnešná Kongregácia sestier Notre Dame de Namur. Po založení kongregácie sa Júlia zázračne uzdravila. V istý večer ju duchovný otec Enfantin vyzval: „Ak máte vieru Matka Júlia, urobte teraz krok na počesť Srdca Ježišovho!“ Jeho slová vyslovené pevným hlasom, prenikli chromú ženu, ako blesk. Ona má chodiť? Vlna vzrušenia jej prebehla telom od hlavy po nehybné nohy. Chodiť? Áno, chce chodiť! Verí tak pevne, hlboko a s vierou, ako otec Enfantin. Júlia sa zdvihla, jej ruky sa pustili operadla, stála bez pomoci a vzpriamene, a bez váhania i bez strachu, že by mohla spadnúť, posúvala jednu nohu pred druhú. Chodila – po prvý raz po 22 rokoch. „Boh sa ťa ujme, podľa miery tvojej dôvery!“ zvolala Júlia. Bola úplne uzdravená. S oveľa väčšou horlivosťou sa pustila do diela pre Pána. V roku 1805 Júlia zložila večné sľuby a bola zvolená za generálnu predstavenú mladej kongregácie. Jej kongregácia sa rozšírila aj za hranice Francúzska.

Jeden z Júliiných priateľov začal neoprávnene zasahovať do stanov kongregácie a ohovoril ju pred Amienským biskupom. Jeho nepravdivé odsudzovanie bolo natoľko vážne, že Júlia bola s kongregáciou vyhnaná z diecézy. V roku 1809 bola nútená opustiť Francúzsko a odchádza so sestrami do Belgicka, kde už mala kongregácia niekoľko domov. Tam v Namure zakladá materský dom Kongregácia sestier Notre Dame de Namur a pokračuje v rozširovaní svojho diela až do svojej smrti. Pred koncom svojho života sa dožila správy, že odporci vo Francúzsku uznali, že neboli v práve a kongregáciu znovu povolili. Posledné 3 mesiace svojho života prežila vo veľkom fyzickom utrpení, zomiera však veľmi pokojne, vo veku 64 rokov.

Bože, Ty si dal svojej služobníčke Júlii Billiart správne poznanie a naplnil ju svojou láskou, hrdinskou trpezlivosťou a tichosťou. Prosíme Ťa, naplň týmito svojimi darmi i nás, aby sme Ti slúžili s vytrvalosťou ako ona a vydávali o Tebe svedectvo svojou vierou i životom. Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen