Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 16. február

* okolo 285 Nikomédia, dnes Izmit, Turecko
† 305 tamtiež

Atribút: plamene, porážajúc diabla

Sv. Juliana, ruská ikona

Sv. Juliana, ruská ikona

Sv. Juliana sa narodila okolo roku 285 v Nikomédii v rímskej provincii Bitýnia (dnešné severozápadné Turecko). Z rodiny bola jediná, ktorá vyznávala kresťanskú vieru. Jej otec ju nútil, aby sa vydala za prefekta mesta Eleusia. Ona však vyhlásila, že sa za neho vydá, len ak sa prefekt dá pokrstiť. Kvôli tomu ju prefekt udal, že je kresťankou. Uväznili ju, no ona sa svojho presvedčenia nevzdala. Okolo roku 305 ju sťali. Zobrazuje sa obklopená plameňmi alebo ako zväzuje diabla.