Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Kamilu neuvádza

Svätá

Sviatok: 3. marec

5. storočie

Ericio, mních z Auxerre, ktorý žil v deviatom storočí, rozpráva vo svojich zápiskoch príhodu Zázrak sv. Germana, ktorý bol biskupom v Ravenne. Keď zomrel, jeho telo prenášali v sprievode z Ravenny do Francúzska. Mnoho ľudí sa zúčastnilo na tejto udalosti. Bolo tam aj päť panien – sestry Magnézia, Pallasia, Kamila, Maxima a Porcaria. Prvé tri zomreli počas cesty, ešte pred príchodom do Auxerre a ich pozostatky boli vystavené v kostole a veľmi rýchlo uctievané ľudom, ktorý ich pokladal za svätice. Tento príbeh sa však pravdepodobne nezakladá na historických faktoch.

V Escoulives, neskôr nazývanom Auxerre, však skutočne existoval jeden kostolík zasvätený Kamile. Táto svätica sa narodila v Civitavecchia v Taliansku, v Ravenne sa stala učeníčkou sv. Germana z Auxerre. Potom prešla do blízkosti Auxerre, kde žila ako pustovníčka.

Jej sviatok je 3. marca. Keďže je zvykom, že sviatok svätých býva na výročitý deň ich smrti, zdá sa, že mních Ericio neuvádza pravdivé informácie o Kamile. Podľa neho mala Kamila zomrieť v období medzi 31. júlom a 30. septembrom, čo je čas medzi smrťou sv. Germana v Ravenne a jeho pochovaním v Auxerre.