Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 28. december

* 21. január 1839 Neapol, Taliansko
† 28. december 1894 tamtiež

Význam mena: čistá (gr.)

Sv. Katarína Volpicelli

Sv. Katarína Volpicelli

Katarína patrí medzi apoštolov chudobných a spoločnosťou odmietnutých ľudí. Narodila sa 21. januára 1839 v Neapole (Taliansko). Doma dostala dobrú ľudskú i náboženskú výchovu. V San Marcelino, pod vedením Margarity Salatino, získala vzdelanie, naučila sa cudzie jazyky, čo v tej dobe nebolo u žien bežné. Dňa 19. septembra 1854 sa stretla s bl. Ľudovítom z Casoria, na radu ktorého sa stala františkánskou terciárkou a začala si uctievať Božské Srdce Ježišovo. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do Kongregácie sestier večnej poklony, no pre chabé zdravie, musela odtiaľ čoskoro odísť. No aj tak veľa času trávila v modlitbe pred Eucharistiou. Na podnet svojho spovedníka sa začala zaujímať o Apoštolát Najsvätejšieho Srdca, známy pod menom Apoštolát modlitby, ktorý vtedy vznikol vo Francúzsku. Napísala teda list riaditeľovi Apoštolátu. V odpovedi dostala podrobné informácie o rodiacej sa Spoločnosti. V júli 1867 riaditeľ navštívil budovu Largo Patrone alla Salute v Neapole, kde chcela Katarína zriadiť centrum svojej apoštolskej činnosti, „aby sa v srdciach, v rodinách a v spoločnosti znovu zrodila láska k Ježišovi Kristovi“. Tak sa Apoštolát modlitby stal centrom duchovného života Kataríny, ktorý jej umožnil pestovať vrúcnu lásku k Eucharistii a stal sa nástrojom pastorácie, vďaka ktorému bola otvorená pre každého človeka, vždy k službám Cirkvi a k tým, čo najviac trpia.

V júli 1874 Katarína založila nový Inštitút služobníc Najsvätejšieho Srdca. Tiež zriadila sirotinec „Margherite” (Sedmokrásky), založila knižnicu a Spoločnosť Máriiných dcér. V krátkom čase otvorila ďalšie komunity Inštitútu: v Neapole v budove San Severo a v Ponticelli, kde sa Služobnice venovali obetiam cholery v roku 1884, ďalšie v Minturne, v Meta de Sorrento a v Ríme. V dňoch 19.-22. novembra 1891 sa zúčastnila na prvom Národnom eucharistickom kongrese, ktorý sa konal v Neapole. Pri tej príležitosti usporiadala výstavu posvätných ozdôb určených pre chudobné kostoly a zorganizovala eucharistickú adoráciu v katedrále. Zomrela v Neapole 28. decembra 1894. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 2001. Pápež Benedikt XVI. ju 26. apríla 2009 vyhlásil za svätú.