Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. júl

* 644 Mullagh pri Cavan, Írsko (?)
† 689 (?) Würzburg, Bavorsko, Nemecko

Význam mena: človek v cele (=mních; kelt.)

Emblém: biskupská berla, meč

Patrón diecézy a mesta Würzburg; proti očným chorobám, dne a reumatizmu

Svätý Kilián, biskup a mučeník

Svätý Kilián, biskup a mučeník

Kilián žil v 7. storočí a pochádzal asi z Írska. Ako misionár spolu s jedenástimi spoločníkmi pôsobil vo východnom Francúzsku. Od roku 687 na základe pápežského splnomocnenia kázal evanjelium spolu s kňazom Kolomanom a diakonom Totnanom vo Würzburgu v severnom Bavorsku. Náčelník Gosbert sa dal i so svojím kmeňom pokrstiť, no jeho švagriná dala všetkých troch misionárov tajne zavraždiť.

Nad tragickou smrťou sv. Kiliána uvedomujeme si akosi hlbšie slová svätého Pavla: „Všetci, čo chcú nábožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní, zato zlí ľudia a podvodníci budú sa vzmáhať v zlom…“(2 Tim 3,13).

Kilián bol Škót, študoval v anglickom kláštore a po vysviacke nemal väčšiu túžbu ako sa stať misionárom. Gallia bol jeho smer a Würzburg územie, kde chcel zapáliť svetlo evanjelia. Prv však, ako nastúpil na svoju misiu, vybral sa do Ríma, aby si od pápeža vyprosil požehnanie pre svoju prácu. Spoločníkmi mu boli kňaz Koloman a diakon Totnan. Vo Wurzburgu vládol vtedy vojvoda Gospert. Bol pohan. Rád počúval nových misionárov a po čase sa dal pokrstiť. Sám potom horlivo podporoval vo svojej krajine šírenie kresťanstva. Keď sa vojvoda upevnil vo viere, sv. Kilián ho upozornil, že podľa kresťanských zásad nemá žiť s manželkou po svojom nebohom bratovi. Gosbertovi to padlo síce ťažko, aby sa zriekol ženy Geilány; ale keď si mal voliť medzi Kristom a Geilánou, dal prednosť Kristovi. Krásne to vyjadril: „Z lásky k Bohu som opustil všetko, čo mi bolo drahé, opustím teda i milovanú Geilanú“. Medzitým mu bolo treba nastúpiť do boja. Počas jeho neprítomnosti odsunutá Geilána pripravovala pomstu proti Kiliánovi a jeho dvom spoločníkom. Najala vrahov a tí zavraždili svätého kňaza a jeho spolupracovníkov – kňaza Kolomana a diakona Totnana. Stalo sa to 8. júla r. 689. Keď sa Gosbert vrátil, darmo hľadal svätých mužov. Geilána klamala, že nevie, kam sa podeli, ale po čase predsa vyšiel najavo jej zločin… Brat Kilián konal svoju službu naozaj svedomito. Položil za to i svoj život.

 

Literatúra:

LIPTOVSKÁ, M.: Celý rok so svätými 1. diel Spoločnosť Božieho Slova, Nitra 1992.