Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 24. júl

* okolo 1223 Ostrihom, Uhorsko (Maďarsko)
† 24. júl 1292 Stary Sącz, Poľsko

Význam mena: bojovníčka za svoj rod (zast. nem.)

Sv. Kinga

Sv. Kinga

Sv. Kinga (lat. Cunegundis) sa narodila po roku 1223 v Ostrihome v Uhrách (v Maďarsku) ako kráľovská dcéra Bélu IV. V roku 1239 bola zasnúbená (niekde sa uvádza vydatá) za sudomersko-krakovské knieža Boleslava V. S ním a za pomoci Grzymyslavy bola vychovávaná v Sudomeri. Potom, počas vojny, boli obidvaja do roku 1243 v Uhrách. Po návrate sa stala ich sídlom Nowa Korczyna.

Kinga sa najprv dohodla s manželom na dočasnej zdržanlivosti od manželského intímneho života a po uplynutí doby svoju prosbu zopakovala. Boleslav sa vraj jej návrh trvalého celibátneho života zdráhal prijať, ale nakoniec obidvaja zložili sľub do rúk krakovského biskupa. Tradícia aj martyrológium uvádzajú preto Kunigundu ako pannu. Boleslav, kvôli splneniu priania svojej mladej ženy, dostal priezvisko Hanblivý.

Ich vzájomná láska viedla k plodnej spolupráci vo verejnom a politickom živote. Kinga sa finančne podieľala na vzniku a rozvoji kláštora v Nowy Sącz, zakladala kláštory benediktíniek aj cisterciánov a františkánov. Dala postaviť katedrálu v Krakove a viacej kostolov na rôznych miestiach.

Po manželovej smrti bola chválená za mierové riešenie sporu s Leszkem Czarným o územie pre klarisky v Starom Sączi. Do ich kláštora vstúpila bez práva na jeho správu, 24. apríla 1289 zložila sľuby a žila v ňom ako jednoduchá rehoľnica. Prísna k sebe a láskavá k druhým vynikala ako vzor trpezlivosti. Starala sa o chorých a v pôstoch a dlhých modlitbách prežila v kláštore 12 rokov. Jej najobľúbenejšie pobožnosti boli k Božej Matke, Tajomstvo vtelenia a vykúpenia.

Oddávala sa modlitbám a žila veľmi asketickým životom až do smrti. Posledných desať mesiacov ju choroba trvale pripútala na lôžko.

V roku 1690 bola blahorečená a v roku 1999 ju pápež Ján Pavol II. svätorečil.