Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 17. august

* asi 1268 Montefalco, Taliansko
† 17. august 1308 tamtiež

Sv. Klára z Montefalca

Sv. Klára z Montefalca

Táto svätica sa narodila v roku 1268 v obci Montefalco, blízko mesta Perugia, Taliansko. Mala o desať rokov staršiu sestru Giovannu, ktorá vstúpila do akéhosi kláštora, ktorý ani nebol kláštor, ale zišlo sa niekoľko dievčat, ktoré sa rozhodli žiť podľa rehoľných zásad. Nemali však žiadne schválenie. Ako šesť ročná vstupuje aj Klára do kláštora, lebo chcela nasledovať príklad svojej sestry. Každý sa nad tým čudoval, ako môže také malé dievča ísť do kláštora, ale aj napriek jej veku ju prijali. Postupne táto rehoľa musela prejsť určitým schválením, a tak v roku 1290 sa sestry rozhodli, že príjmu regulu sv. Augustína, takže sa z nich stali sestry augustiniánky. Klára postupne rástla, bolo to dievča mnohých čností. Avšak prežívala akúsi krízu. Cítila, že Boh nie je pri nej. A preto prosila Ježiša, aby aj ona mohla mať účasť na jeho utrpení. V roku 1291 jej sestra Giovanna zomrela a ju zvolili, napriek jej nesúhlasu, za predstavenú kláštora, ktorou zostala až do konca svojho života. Zodpovedná za komunitu viedla sestry po ceste k dokonalosti a život v kláštore budovala na základoch augustiniánskej regule. Za svätou Klárou chodili teológovia, biskupi, ktorí si od nej pýtali rady, pretože z nej vyžarovala veľká múdrosť. Keď mala asi 26 rokov, mala mystické videnie, v ktorom sa jej zjavil Ježiš. A ten jej hovorí: Chodil som po zemi a hľadal som osobu, ktorá by mi pomohla niesť kríž. A našiel som teba. Ak chceš, pomôž mi a zober môj kríž. Po tomto zjavení sv. Klára hovorila svojim spolusestrám, že ona prijala do svojho srdca Ježišov kríž. Vo svojom živote prežívala veľké utrpenie. Keď vo veku 40 rokov zomrela (1308), sestry, ktoré jej neverili, sa chceli presvedčiť, či hovorila pravdu, či naozaj mala vo svojom srdci kríž. Na druhý deň po jej smrti s povolením biskupa otvorili jej telo a vybrali jej srdce. A v srdci naozaj našli kríž. Dodnes sa tento kríž uchováva spolu so srdcom sv. Kláry aj s jej neporušeným telom v sanktuáriu sv. Kláry v Montefalcu. Jej sviatok sa slávi 17. augusta. Aj keď sa sestra Klára nedá napodobniť v jej osobnej skúsenosti, zostane navždy príťažlivá: predstavuje nevinnosť, ktorú Boh zožal skôr, ako by ju znetvorilo a skazilo bahno zeme a vyhradil si ju pre seba. V čistej postave sv. Kláry nájdeme našu stratenú nevinnosť, nájdeme pravú lásku a nadšenie pre Boha, poslušné odovzdanie sa, ktoré Bohu umožní formovať stvorenia pre svoju radosť.

Kríž sv. Kláry z Montefalca

Kríž sv. Kláry z Montefalca