Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. september

† 1. storočie Izrael

Kleofáš bol jeden z dvoch mladších Ježišových učeníkov, ktorých samotný Ježiš prekvapil na ceste do Emauz (Lk 24,18). Poúčal ich o tom, čo sa na neho v Písmach vzťahovalo a vysvetľoval im súvislosti. Kleofáš so svojim spoločníkom ho spoznali až pri večeri. On im zmizol. Kleofáš s druhým učeníkom sa ihneď vrátili do Jeruzalema, aby porozprávali Jedenástim o svojom zážitku. Podľa tradície Kleofáš zomrel mučeníckou smrťou.