Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 23. október

* 25. 11. 1739 Bavay v Nord, Francúzsko

† 23. 10. 1794 Valenciennes, Francúzsko

Hoci v októbri roku 1794 vo Francúzsku už nevládol revolučný teror, prenasledovanie Cirkvi neustávalo. Medzi 17. a 23. októbrom bolo spomedzi Uršulínok, väznených vo Valenciennes, 11 sestier popravených gilotínou, lebo učili katolícke náboženstvo. Pápež Benedikt XV. ich 13. júla 1920 vyhlásil za blahoslavené.
Pamiatku prvých piatich sestier na čele s Máriou Vanot pripomína Martyrológium v ​​deň ich smrti 17. 10. Ide o komunitu rehoľníčok, ktorá žila pri francúzskych hraniciach s Belgickom. Za Francúzskej revolúcie museli sestry odísť do kláštora v Mons v rakúskom Holandsku (v dnešnom Belgicku), odkiaľ do Valenciennes prišli založiť nový kláštor. Po víťazstve francúzskych vojsk sa ale museli z Mons sťahovať späť do Valenciennes. Vo Francúzsku boli kláštory zatvárané, ale Rakúšania z Valenciennes (ktoré obsadili 11. 11. 1793) ustúpili z územia až 26. 8. 1794. Tieto Uršulínky sa tu opäť dovtedy venovali apoštolátu a výchove dievčat. Potom boli v septembri pozatýkané a obvinené z vlastizrady a emigrácie. Mimo Márii Barré všetky pochádzali z časti Nord na severe Francúzska. Pod gilotínu bolo 23. 10. dovedených zostávajúcich šesť sestier, vrátane matky predstavenej, Marie Paillotte.

Marie Paillotte, celým menom Marie Klotilda Angela od sv. Františka Borgia Paillotte, sa narodila 25. 11. 1739 v Bavay v Nord a toho istého dňa bola pokrstená menami Jozefa Klotilda. Ostatné mená patrónov prijala so vstupom do rádu, v ktorom si pred popravou pripomenula 38. výročie svojho povolania. Predstavenou bola zvolená 13. 2. 1790. Na súde sa snažila sestry zachrániť prevzatím celej zodpovednosti na seba, že ona o všetkom rozhodovala a sestry iba počúvali. Nepomohlo to. Všetky rehoľné spoločnosti boli vo Francúzsku oficiálne zakázané dekrétom z augusta 1792.

Marie Leroux sa narodila 14. 7. 1749 v Cambrai v Nord a pri krste jej boli vybrané mená Mária Markéta Jozefa. Do kláštora Uršulíniek vstúpila 9. 8. 1775 a prijala meno Mária Scholastika Jozefa od sv. Jakuba. Zatknutá bola v noci z 31. 8. na 1. 9. aj so svojou staršou sestrou Jozefínou Leroux.

Jozefína Leroux sa narodila 23. 1. 1747 takisto v Cambrai. Pokrstená bola Anna Jozefa. Vo veku 22 rokov odišla do kláštora klarisiek vo Valenciennes, kde sa 10. 5. 1769 stala rehoľníčkou Jozefínou. Potom, čo revolucionári r. 1791 kláštor zavreli, odišla najprv domov a potom za svojou sestrou k Uršulínkam, ktoré sa chystali sťahovať do neďalekého Mons na území Belgicka, a zdieľala s nimi ďalší osud. Je preto uctievaná ako v ráde Uršulínok, tak vo františkánskom, kde jej pamiatka je v breviári o deň skôr, 22. 10. Pripomína sa, že Jozefína, než položila hlavu pod gilotínu, ako akt odpustenia, lásky a vďačnosti za milosť, pobozkala ešte katovi ruku.

Anna Maria Erraux sa narodila 20. 10. 1762 v Pont-sur-Sambre v Nord. Uvádzaná je tiež menami Mária Augustína, vzhľadom na to, že Uršulínky neboli jej pôvodným kláštorom. Vstúpila najskôr do rehole Brigitiek spoločne s Marie Lacroix. Uveznené boli spoločne zo 4. na 5. 9.

Marie Lacroix sa narodila 24. 3. 1753 v Pont-sur-Sambre v Nord. Do kláštora brigitek vo Valenciennes prišla údajne už 20. 10. 1762 a bola tu sestrou Máriou Annou Livia. Po vstupe k Uršulínkam dostala meno Livia Marie Františka.

Marie Barré sa narodila 23. 4. 1750 v Sailly-en-Ostrevent v Pas-de-Calais (190 km severne od Paríža). Pokrstená bola Jana Ľudovíta a 20. 1. 1777 pri vstupe do rádu Uršulíniek dostala meno Kordula Jozefa od sv. Dominika. Je poslednou rehoľnou sestrou z 11 popravených a blahorečených 13. júna 1920 pápežom Benediktom XV. ešte so štyrmi rehoľníčkami z Arrasu.

 

Bl. Klotilda Angela Paillot,

Bl. Natália Vanot,

Bl. Laurentína Prin,

Bl. Mária Uršuľa Bourla,

Bl. Mária Alojzia Ducret,

Bl. Augustína Desjardins,

Bl. Jozefína Leroux,

Bl. Školastika Leroux,

Bl. Anna Mária Erraux,

Bl. Františka Lacroix,

Bl. Kordula Barré.