Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. február

* 1290 Piacenza, Taliansko
† 19. február 1351 jaskyňa pri mestečku Noto, Sicília, Taliansko

Sv. Konrád Confalonieri sa narodil v roku 1290 v Piacenze v severnom Taliansku v šľachtickej rodine. Oženil sa a žil bezstarostným životom, plným zábavy a rozkoší. Raz na poľovačke nechtiac podpálil les. Neprávom zato odsúdili na smrť jedného chudobného, ktorý si tam bol nazbierať drevo. Konráda trápilo svedomie. Nevedel, či sa má priznať alebo dopustiť popravu nevinného. Avšak spravodlivosť v ňom zvíťazila. Šiel na súd a porozprával všetko, čo sa stalo. Žiadal oslobodiť nevinného človeka a ponúkol plnú náhradu za to, čo urobil. Stálo ho to polovicu majetku. Vtedy sa ho však dotkol Boh a on sa rozhodol, že zvyšok života venuje iba jemu. Manželka s tým súhlasila, a tak Konrád rozdal všetko, čo mal a r. 1315 vstúpil do tretieho rádu sv. Františka. Jeho manželka odišla do františkánskeho kláštora sv. Kláry v Piacenze. Konrád sa neskôr rozhodol žiť ako pustovník na Sicílii. No aj tam mal mnohé pokušenia, keďže bol zvyknutý na pohodlný a márnivý život. No vytrval. Keď spoznal, že sa blíži jeho koniec, zašiel do blízkeho mestečka Noto, tam sa vyspovedal, prijal Sviatosť Oltárnu a čoskoro po návrate do jaskyne skonal. Bolo to 19. februára 1351. V roku 1515 bolo schválené jeho verejné uctievanie v syrakúzskej diecéze, roku 1544 bolo rozšírené na celú Sicíliu a v roku 1625 pápež Urban VIII. povolil jeho uctievanie v breviári a vo sv. omši.