Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. apríl

1. storočie

Mučeník z Myry v Lýcii (dnešné Turecko). Keďže sa nechcel vzdať svojej viery, upálili ho na hranici.