Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 13. marec

† 559

Význam mena: patriaca Kristovi (z lat.)

Sv. Kristína bola umučená v roku 559 v Perzii. Keďže sa nechcela vzdať svojej viery, dobili ju palicami. Stalo sa to za vlády kráľa Husrava I. Anóšarvána (Chosroés).