Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. január

* 10. február 1805 Kainakary, Kerala, India
† 3. január 1871 Koonammavu, Kerala, India

Sv. Kuriakose Eliáš Chavara

Sv. Kuriakose Eliáš Chavara

Kuriakose Eliáš Chavara od Svätej rodiny sa narodil Kuriakosovi a Mariame 10. februára 1805 v Kainakary v štáte Kerala v Indii. Jeho život sa dá zhrnúť do skutočného významu slova pionier (priekopník), pretože významne prispel k pokroku spoločnosti a sýromalabarskej cirkvi. Jeho zbožná matka mala rozhodujúci vplyv na jeho duchovný vývoj (najmä s ohľadom na pobožnosti k Svätej rodine). Do seminára vstúpil v roku 1818 a za kňaza bol vysvätený 29. novembra 1829. Založil dve kongregácie. V roku 1831 založil kongregáciu Karmelitánov Márie Nepoškvrnenej a v roku 1866, spolu s P. Leopoldom Beccarom OCD, prvú tamojšiu kongregáciu ako Tretí rád bosých karmelitánok pre vzdelávanie a na zabezpečenie rozvoja žien a ich duchovnej starostlivosti. Dňa 8. decembra 1855 prijal rehoľnú profesiu evanjeliového rádu a kongregáciu viedol ako generálny predstavený až do svojej smrti.

Jeho život bol venovaný službe sýromalabarskej cirkvi. Bol prvým generálnym vikárom spomínanej cirkvi v diecéze Verapoli a bojoval, aby ju zachránil od schizmy, ktorá jej hrozila. Rôznymi iniciatívami pripravoval rehoľníkov, kňazov a laikov na duchovnú reformu Cirkvi a spoločnosti.

Bol skvelým autorom mnohých duchovných, liturgických a poetických diel. Prácou Testament milujúceho otca sa stal patrónom rodiny. Jeho heslom bolo „posvätenie seba a spása iných.“ Páter Chavara bol aktívnym a kontemplatívnym rehoľníkom. Vo veku 66 rokov dňa 3. januára 1871 usnul v Pánovi a bol pochovaný v Koonammave. Následne 4. mája 1889 boli jeho pozostatky premiestnené a opätovne pochované v kaplnke kláštora sv. Jozefa v materskom dome v Mannaname. Svätý Ján Pavol II. ho blahorečil 8. februára 1986.

Dňa 23. novembra 2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ho pápež František počas obradu kanonizácie zapísal do zoznamu svätých a stanovil, aby bol uctievaný v celej Cirkvi

Preklad z taliančiny: ICLic. Ing. Ľudovít Frindt

Prevzaté z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 1/2015