Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21.august

† 21. august 259 Utica, dnes ruiny pri Kalâat El Andalous, Tunisko

Sv. Kvadrát bol biskupom v meste Utica na území dnešného Tuniska. Kresťania tohto mesta veľmi trpeli kvôli prenasledovaniu zo strany Rimanov. Kvadrát a väčšina jeho veriacich boli umučení a usmrtení. Bolo to počas vlády cisára Valeriána. Sv. Kvadráta a jeho spoločníkov si zvlášť uctieval sv. Augustín a veriaci v Afrike.