Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. jún

† 308/309 Sabaria, dnes Szombathely, Maďarsko

Význam mena: vyzbrojený oštepom (prezývka Romula)

Atribúty: palma, biskupský pastorál (berla), mlynský kameň

 Sv. Kvirín bol biskupom v Sisaku (Siscia) v Chorvátsku. Tradícia hovorí, že počas prenasledovania za cisára Diokleciána ušiel pred prenasledovateľmi, ale chytili ho a dovliekli do mesta Sabaria (dnešné Szombathely v Maďarsku). Tam ho nútili, aby obetoval pohanským bohom. Keďže odmietol, rímsky miestodržiteľ Maximus ho mučil a vydal ho do rúk Amancia, miestneho kráľa Panónie. Kvirín však trval na svojom, nechcel zradiť pravú vieru. Priviazali ho teda na mlynský kameň a hodili do rieky Ráb. Tam sa utopil.

V piatom storočí pri invázii germánskych kmeňov do povodia Dunaja obyvatelia ušli do krajov Talianska. Pritom zobrali aj relikvie sv. Kvirína. Doniesli ich až do Ríma a umiestnili ich v chráme sv. Sebastiána na Via Appia.