Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. jún; na Slovensku 27. jún

* okolo 1040 (?) Maďarsko
† 29. júl 1095 pri Nitre

Ladislav bol synom maďarského kráľa Bela. V roku 1077 ho šľachtici zvolili za uhorského kráľa. Jeho príbuzný, syn bývalého kráľa, ho vyzval, aby bojoval o trón. Ladislav ho porazil v roku 1089. Podporoval pápeža Gregora VII. v jeho nástupníckom boji proti vládcovi Henrichovi IV. a Rupertovi zo Švábska. Ladislav sa oženil s Adelaidou, dcérou vojvodu Welfa z Bavorska, ktorý patril medzi Rupertových priaznivcov. Ladislav úspešne víťazil nad pokusmi napadnúť Uhorsko. Podporoval misionársku činnosť. Postavil veľa kostolov, poskytol náboženskú slobodu židom a mohamedánom. V roku 1091 išiel na pomoc sestre Helene, kráľovnej Chorvátska, proti vrahom jej manžela. Keď bezdetná zomrela, spojil Chorvátsko a Dalmáciu napriek námietkam pápeža aj konštantínopoského cisára. Na synode v Szabolcs v roku 1092 sa zaslúžil o vydanie zbierky náboženských a civilných zákonov. Mal viesť prvú križiacku výpravu, ale tesne pred tým – 29. júla – zomrel v Nitre na Slovensku vo veku 55 rokov. Považuje sa za jedného z najväčších maďarských národných hrdinov, keďže rozšíril hranice krajiny a úspešne ju bránil proti nájazdom. Uctieva sa kvôli svojej horlivosti, zbožnosti a morálnemu životu. Kanonizoval ho pápež Celestín III. v roku 1192.