Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. apríl

* Thérouanne, Francúzsko
† 688 Lyon, Francúzsko

Sv. Lambert bol podľa tradície synom správcu kráľovského domu, vyrastal na na dvore franského kráľa Clotaira III. Vstúpil do benediktínskeho kláštora vo Fontenelles (dnes St-Wandrille) vo Francúzsku a asi v roku 668 sa tam stal opátom. Založil kláštor v Douzère. Asi v roku 681 sa stal arcibiskupom v Lyone.