Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. september

* okolo 635
† 17. september okolo 705 Lüttich (Liège), Belgicko

Sv. Lambert sa narodil v šľachtickej rodine v Maastrichte (dnešné Holandsko). Vzdelanie získal u sv. Theodarda, ktorý bol biskupom v diecéze Tongern-Maastricht. Keď neskôr zomrel mučeníckou smrťou, Lambert sa stal jeho nástupcom na biskupskom stolci. Tyranský kastelán kráľovského paláca Ebroin ho vyhnal z biskupstva; Lembert potom žil ako benediktínsky mních v kláštore v Stavelote (juhovýchodne od Liège). Na svoje biskupstvo sa mohol vrátiť až v roku 682, po Ebroinovej smrti. Vo svojom poslaní bol veľmi horlivý, nazýva sa „misionár Brabantska“. Okolo roku 705 ho zavraždil Dodo, dvorný kastelán Pippina Stredného. Bola to pomsta za to, že Lambert napomenul Pippina za hriech cudzoložstva.