Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. jún

† okolo 660

Sv. Landerikus mal veľkú lásku k chudobným. Od r. 650 bol parížskym biskupom. Predal všetok svoj majetok, aby pomohol chudobným. Zašiel až tak ďaleko, že začal predávať cirkevné nádoby a nábytok. Stále viac si uvedomoval, že o chudobných a chorých v jeho diecéze nie je dobre postarané. Zvykom bolo umiestniť ich do lacnej nocľahárne, ktorá bola závislá od almužien dobrosrdečných ľudí. To ho viedlo k založeniu prvej skutočnej nemocnice v meste, zasvätenej sv. Krištofovi, ktorá sa stala známym „Božím hotelom“. Bol vždy ochotný poskytnúť duchovnú pomoc. Do svojej diecézy povolal benediktínov, ktorí tam založili opátstvo. Zomrel okolo roku 660.