Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 8. júl

† okolo 690 Munsterbilzen, Belgicko

Sv. Landrada bola pôvodne pustovníčkou. Po nejakom čase založila kláštor v Munsterbilzene. Tam ďalej pôsobila ako opátka. Jej relikvie sa nachádzajú v Gente v Belgicku.