Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

spomienka na sv. Lauru z Córdoby sa v Rímskom martyrológiu z r. 2004 už nenachádza

Svätá

Sviatok: 19. október

* Córdoba, Španielsko
† 864

Význam mena: vavrín, víťazstvo (lat.)

Svätá Laura z Cordoby (Španielsko), vdova a mučeníčka, žila v kláštore, keď začalo prenasledovanie kresťanov. Bola prenasledovaná pre vieru, bičovaná a nakoniec ju hodili do kotla s rozpáleným olovom.