Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 17. september

* 9. december 1940 Gazzola, Taliansko
† 17. september 2006 Mogadishu, Somálsko

bl. Leonella Sgorbati

Rehoľná sestra Leonella Sgorbat, vlastným menom Rosa, sa narodila v roku 1940 v Gazzole, neďaleko Piacenzy. Ako dvadsaťročná vstúpila do Kongregácie sestier Misionárok Panny Márie Tešiteľky. Po troch rokoch zložila večné sľuby a prijala meno Leonella. Po vyštudovaní Zdravotnej školy v Anglicku odišla do Kene, kde pracovala hlavne ako pôrodná asistentka. V roku 2001 začala pendlovať medzi Keňou a Somálskom, poznamenaným občianskou vojnou. V mesto Mogadišo založila zdravotnú školu pre formáciu budúcich zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

Pred smrťou trikrát vyslovila: „odpúšťam“.

17. septembra 2006 sa pri návrate z nemocnice domov stala sestra Leonella obeťou chladnokrvného útoku palnou zbraňou. Ťažko ju zranilo sedem guliek. Pri pokuse o jej obranu zomrel aj Mohamed Mahmud, moslimský člen ochranky, ktorý ju doprevádzal. Po prevoze do nemocnice sa ukázalo, že ani pre sestru Leonellu niet záchrany. Zomrela so slovami odpustenia na perách. Povesť o jej mučeníctve viedla v roku 2013 v Mogadišo k začatiu beatifikačného procesu. Pápež František v novembri 2017 schválil dekrét uznávajúci mučenícku smrť tejto misionárky. Sestra Leonella bola pochovaná v keňskom Nairobi.

Misionárka pripravená obetovať svoj život.

Do spomienok jej spolusestier sa zapísal jej žiarivý úsmev, ale aj rázna a odvážna povaha, vďaka ktorej si vyslúžila prezývku „obryňa“ a „zemetrasenie“. „Na jednej guľke je napísané moje meno, ale len Boh vie, kedy priletí,“ zverila sa kedysi sestra Leonella jednej spolusestre a jej predtucha sa nanešťastie naplnila. „Vražda sestry Leonelly odhaľuje jed, ktorý sa skrýva v srdci ľudí zaslepených nenávisťou,“ hovorí kardinál Amato. „Kresťanský mučeník nie je fanatický ničiteľ, ale hrdinský ochranca života a posolstva bratstva, lásky a odpustenia,“ dodáva prefekt Kongregácie pre svätorečenia.

 „Bl. Leonella Sgorbati nám všetkým zanechala posolstvo autentického kresťanského života, plného prijatia, lásky a odpustenia. Svojim spolusestrám pripomína slová ich zakladateľa, ktorý hovorieval: „Naše sľuby by nás mali zaväzovať k misijnej službe aj za cenu života. Mali by sme byť spokojní, ak umrieme pri práci. Keď budete skladať sľuby, nezabudnite k tým trom pripojiť aj tento štvrtý sľub.“ Sestra Leonella žila svoje zanietenie pre Krista so srdcom apoštolky. Hľadala len Boha a jeho vôľu. Bola vnútorne slobodná od všetkého a úplne slobodná k poslušnosti. Jej životným štýlom sa stalo zmierenie a nenásilie. Konala dobro v tichosti a zdieľala ľudskú námahu, vrátane fyzickej,“ povedal o nej prefekt Kongregácie pre svätorečenia, kardinál Angelo Amato.

Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27721