Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. apríl

† okolo 397 Le Mans, Francúzsko

Význam mena: obetovaný Bohu (gr.-lat.) alebo rečník pri slávnosti (kelt.-lat.)

Atribúty: kamienky, páv

Patrón proti litiáze (obličkové kamene), kolike, vodnatieľke, horúčke; diecézy Paderborn

Sv. Libor, biskup

Sv. Libor, biskup

Sv. Libor bol štvrtým biskupom diecézy Le Mans vo Francúzsku. Je však ťažké určiť, kedy presne pôsobil. Udáva sa rok 348. Biskupom bol 49 rokov, až do svojej smrti (asi v roku 397). Vynikal najmä troma vlastnosťami: láskou k čistote, k štúdiu a predovšetkým hlbokou láskou k Ježišovi Kristovi. Keď zomieral, bol pri ňom jeho priateľ biskup sv. Martin z Tours. V niektorých spisoch sa uvádza, že biskup Aldrico v roku 835 posvätil katedrálu v Le Mans a za patrónov určil všetkých svätých mesta Le Mans, medzi nimi aj Libora. Nasledujúceho roku biskup z mesta Paderborn vyslal delegáciu do Le Mans, prostredníctvom ktorej požiadal o relikvie sv. Libora, ktorý sa tak stal patrónom aj diecézy Paderborn. Podľa legendy z 18. storočia procesiu, pri ktorej niesli pozostatky sv. Libora do Paderbornu, sprevádzal lietajúci páv.