Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 14. apríl

* 18. marec 1380 Schiedam pri Rotterdame, Holandsko
† 14. apríl 1433 tamtiež

Patrónka chorých

Atribút: ruže

sv. Lidvina

Lidvina sa narodila v chudobnej rodine. V dvanástich rokoch zložila sľub čistoty. Keď mala 15 rokov, spadla na ľade a zostala ochrnutá. Túžila po uzdravení, často plakala. Pomoc našla u duchovného otca Jána Pota. Ten ju viedol k rozjímaniu o utrpení Pána. Pomohol jej pochopiť, že každý má v živote svoje poslanie. Odvtedy prijímala utrpenie ako svoje povolanie a zmenila pohľad na život. Viac sa venovala modlitbe. Utrpenie nebolo pre ňu len spôsobom odovzdania sa Bohu, ale stalo sa aj prežívaním Jeho prítomnosti. Prichádzalo za ňou veľa pútnikov, chudobných a chorých, a prosili ju o duchovné rady. Mávala zjavenia Ježiša, Márie, svätých, videla do budúcnosti. Hodnotu utrpenia a obetovania bolesti vyjadrila vo vete: „Keby som sa mohla uzdraviť jediným Zdravasom, tak by som sa ho nepomodlila.“ V roku svojej smrti mala takú túžbu po odpykávaní očistcových trestov a prinášaní obetí za druhých, že prosila Ježiša, aby jej zväčšil bolesti, ktoré s láskou prežívala. Veľa chorých bolo uzdravených pri jej hrobe a po roku bola postavená nad jej hrobom kaplnka.