Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. október

† okolo 250 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko

Patróni konvertitov a posadnutých

Sv. Lucián a Marián zomreli počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia. Lucián bol pôvodne čarodejníkom. Obrátil sa vďaka žene, ktorá jeho čary premohla mocou kríža.