Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. január

* Rím
† okolo 290 Beauvais, Francúzsko

Podľa tradície kňaz sv. Lucián spolu s laikmi Maximiánom a Juliánom odišli z Ríma do Galie na misie. Tam položili svoj život za Krista.