Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. január

* okolo 250 Samosata, Turecko, dnes je na tomto mieste priehrada
† 7. január 312 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko

Sv. Lucián, grécka ikona

Sv. Lucián, grécka ikona

Sv. Lucián pochádzal z váženej rodiny. Vzdelanie dostal v Edesse (dnes Sanliurfa). Ako kňaz potom pôsobil v Antiochii. Tam založil biblickú školu a stal sa učiteľom. Namiesto alegorického výkladu Svätého Písma, aký sa používal v Alexandrii, zaviedol doslovný, gramaticko-historický. Živil sa j prepisovaním kníh a vynikal štedrosťou k chudobným. Upravil grécky preklad Starého zákona podľa pôvodného hebrejského textu. Tento preklad využil aj sv. Hieronym pri preklade Biblie z latinčiny.

Nejaký čas sa však dostal mimo oficiálneho učenia Cirkvi a bol z cirkevnej obce Antiochia vylúčený. Medzi jeho žiakov patril aj Árius, známy kňaz, od ktorého pochádzal veľmi rozšírený blud arianizmu.

Po rokoch Luciána opäť prijali do Cirkvi, keďže opustil bludné učenie. Počas prenasledovania kresťanov za Maximína Daiu bol uväznený a odsúdený na smrť. V deň Zjavenia Pána ho navštívili vo väzení miestni kresťania, s ktorými slávil poslednú omšu. Bol prikovaný k zemi, len ruky mal voľné. Vlastná hruď mu slúžila ako obetný stôl. Zachovala sa jeho obranná reč pred cisárom. Keďže sa nechcel vzdať svojej viery, zomrel ako mučeník. Aj keď istý čas žil mimo Cirkvi, predsa už sv. Ján Zlatoústy ho koncom 4. storočia zaradil do zoznamu svätých.