Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. marec

* 742 Zweesen, dnes Zuilen, mestská časť Utrechtu, Holandsko
† 26. marec 809 Billerbeck, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko

Ludger sa narodil okolo roku 742. V mladom veku sa stretol so sv. Bonifácom, apoštolom Nemecka. Toto stretnutie malo na neho veľký vplyv. Bonifác zanedlho potom podstúpil mučenícku smrť. Ludger sa dvanásť rokov pripravoval na misionársku prácu pod vedením Bonifácovho žiaka Gregora. Po týchto štúdiách, ktoré absolvoval v Utrechte, odišiel do Yorku (Anglicko), aby sa ďalej vzdelával u slávneho učeného mnícha Alkuina. V roku 777 bol v Kolíne vysvätený za kňaza. Po vysviacke pracoval sedem rokov v meste Dokkum neďaleko svojho rodiska ako prvý domorodý misionár. Jeho úspešnú prácu však prerušilo povstanie pohanských Sasov, ktorí vtrhli do krajiny, povraždili obyvateľov a kostoly zrúcali. Ludger sa zachránil útekom. Neskôr sa však saský vodca Widukind dal pokrstiť a situácia sa upokojila. Kresťanstvo sa zase mohlo šíriť. Ludger zorganizoval biskupstvo, ktorého centrom bolo miesto, kde bývali kňazi, kanonici, vrátane trojloďovej baziliky. Toto mestečko dostalo názov Münster (z lat. monasterium – kláštor). V roku 800 Ludger založil benediktínsky kláštor vo Werdene pri Essene v Porúrí na saskofranských hraniciach. O tri roky neskôr založil ženský kláštor v Nottulne (západne od Münstera). V roku 805 bol vysvätený za biskupa, aj napriek tomu, že sa bránil. Súčasne vzniklo aj biskupstvo v Münsteri. Aj ako biskup žil jednoduchým a prísnym rehoľným životom. Zomrel počas vizitovania biskupstva 26. marca 809. Pochovaný bol vo Werdene.