Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. október

* 1. január 1526 Valencia, Španielsko
† 9. október 1581 tamtiež

Sv. Ľudovít Bertrand

Sv. Ľudovít Bertrand

Ľudovít sa narodil vo Valencii (Španielsko), v bohatej rodine deviatich detí. Už od malička prejavoval lásku k modlitbe a pokániu. Hovorí sa, že vo svojich siedmich rokoch sa modlieval dlhé hodiny počas nocí a potom zaspal na zemi. Keď mal 36 rokov, odišiel do Južnej Ameriky, do Kolumbie. Bol tam asi iba 6 rokov, ale za ten krátky čas stihol pokrstiť tisíce ľudí. Získal si ich srdcia a oni za ním prichádzali zo všetkých častí krajiny. Hoci vedel len po španielsky, Boh mu dal dar jazykov, takže keď rozprával, všetky indiánske kmene mu rozumeli. V roku 1570 sa vrátil do Španielska a pokračoval v apoštolskej práci. Zomrel 9. októbra 1581. Kanonizoval ho Klement X. v roku 1671. Kolumbijská cirkev ho uctieva ako jedného z hlavných patrónov.