Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. apríl

* 31.1.1673 Montfort-sur-Meu, Francúzsko
† 28. apríl 1716 St-Laurent-sur-Sèvre, Francúzsko

ludovit grignion de monfort

sv. Ľudovít Grignion

Narodil sa vo Francúzsku. V roku 1700 sa stal kňazom. Doporučoval každodenné sv. prijímanie. Od neho pochádza aj známy výrok „Cez Máriu k Ježišovi“ („Per Mariam ad Jesum“). Učil, že čím viac je naša duša oddaná Márii, tým viac sa odovzdáva Ježišovi. Pápež Klement XI. ho menoval za apoštolského misionára Francúzska. Bol spoluzakladateľom kongregácie Dcér Múdrosti. V roku 1713 založil druhú kongregáciu – Misionári Máriinej spoločnosti. Bola to kňazská spoločnosť známa ako Montfortovi misionári a po jeho smrti sa z nej stala Montfortská Máriina spoločnosť (SMM). V roku 1715 založil Učiteľský rád Bratstva sv. Gabriela s úmyslom vyučovať chudobných katechizmus. Zomrel 28. apríla v St-Laurent-sur-Sevre. Kanonizoval ho pápež Pius XII. v roku 1947.