Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. august

* 25. apríl 1214 Poissy, Francúzsko
† 25. august 1270 Kartágo, dnes mestská časť Tunisu, Tunisko

Sv. Ľudovít IX. francúzsky kráľ, sa narodil v Poissy, blízko Paríža. Jeho rodičia boli Ľudovít VIII. a sv. Blanka z Kastílie (Španielsko). V roku 1227, po smrti jeho otca, ako 12-ročného ho vyhlásili za kráľa Ľudovíta IX. V roku 1235 sa oženil s Margarétou, mali spolu 11 detí. Bol príkladným otcom aj manželom.

Sv. Ľudovít sa preslávil modlitbou a duchom pokánia. Nenechal sa ovplyvniť mocou. Robil si starosti pre nepokoje medzi národmi. Bol kráľom, ktorý vedel obrániť Cirkev a bojovať za spravodlivosť. Patril do tretieho rádu františkánov. Založil veľa kláštorov. Každý deň sa zúčastňoval na sv. omši, celé hodiny sa modlieval breviár.

Viedol vojsko, aby obránil Francúzsko. Vyhral vojnu nad anglickým kráľom Henrichom III. Bol na čele dvoch výprav s cieľom zastaviť inváziu moslimov a oslobodiť Kristov hrob. V prvej výprave sa stal väzňom v Egypte. Oslobodil sa o rok neskôr, po tom ako zaplatil veľké výkupné. Počas druhej zomrel na mor v Severnej Afrike v roku 1270. Kanonizovaný bol v roku 1297.